Wie ben ik?

Klaver
Mijn naam is Ronald Klaver en ik ben als RegisterExecuteur werkzaam onder de naam Bestendig Nalatenschapbeheer. Bestendigheid is alles wat niet in zijn aard verandert. Een mens komt ter wereld en zal vroeg of laat weer sterven.

Ik ben eigenaar van een administratie- en belastingadviesbureau en als Registeradviseur Bedrijfsopvolging gespecialiseerd in bedrijfsopvolging,  -overname en bedrijfswaardering.
Vanuit mijn praktijk heb ik gemerkt dat er behoefte is aan een vertrouwenspersoon die mensen kan bijstaan bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. Reden waartoe ik na een gedegen opleiding invulling aan wil geven.

Een overlijden kan zich aandienen ten gevolge van ouderdom, ziekte maar ook plotseling wegens een verkeersongeval of anderszins. In een situatie waarin je wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare breekt een emotionele tijd aan. Naast het verdriet dat een naaste is heengegaan dient zich een aantal andere zaken aan zoals de verzorging van een uitvaart; blijft de partner wel verzorgd achter; hoe zit het met een aangifte erfbelasting; waar bestaat een nalatenschap uit en komt het wel bij de juiste personen terecht?

Het is raadzaam vroegtijdig te beginnen met het vastleggen van uw wensen en mogelijkheden.  Dat u weet dat het fiscaal maar ook juridisch optimaal geregeld is. Dat u weet wie uw zaken later voortzet ingeval u zelfstandig ondernemer bent of bestuurder van een B.V.

Bij een nalatenschapsregistratie neem ik al uw wensen en mogelijkheden door en leg dit alles vast in een persoonlijk Digitaal Nalatenschap dossier. Al naar gelang de omstandigheden kunt u dit dossier up-to-date houden als zaken later aanpassing behoeven

Linkedin