Uitvoering

Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden kan ik een beroep doen op de RegisterExecuteur Expertisedesk. Hierdoor ben ik altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik werk volgens een gedragscode en is er een geschillenregeling. Bij eventuele calamiteiten kan de Stichting RegisterExecuteur mijn werkzaamheden overnemen en voortzetten overeenkomstig de afspraken die ik met u heb gemaakt.

Linkedin