Digitaal dossier

Onnodig zoekwerk bij overlijden wordt voorkomen.
Dit bespaart tijd, geld en geeft rust en zekerheid voor uw nabestaanden!
Met een eigen persoonlijke inlogcode krijgen zij bovendien toegang tot dit dossier
waardoor zij continue op de hoogte worden gehouden in de voortgang van de
afwikkeling van de nalatenschap.
Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden kan ik een beroep doen op de
RegisterExecuteur Expertisedesk.
Hierdoor ben ik altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ik werk volgens een gedragscode en mocht er iets niet geheel volgens wens
verlopen is er een geschillenregeling.
Bij eventuele calamiteiten kan de Stichting RegisterExecuteur mijn werkzaamheden
overnemen en voortzetten overeenkomstig de afspraken die ik met u heb gemaakt.

Mijn taak is het ontzorgen van uw nabestaanden.

Bestendig
“Het best voor nu tot aan het end”.

Belt u gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Linkedin