Fiscaal

Ik kan berekenen wat uw erfgenamen aan erfbelasting verschuldigd zijn over uw toekomstige nalatenschap.  Hierdoor kan ik eveneens inzichtelijk maken op welke wijze  besparing van erfbelasting mogelijk kan zijn.  Schenking kan daarbij een rol spelen doch hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Linkedin