Huur, bruikleen of logeren?

Stel een van uw kinderen woont bij u in. De redenen daarvan kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld omdat u zelf hulp nodig heeft of juist om uw kind uit de brand te helpen. Wat ook de bedoeling hiervan is, leg de afspraken hierover goed vast! Het belang daarvan blijkt maar weer eens uit dit artikel in het AD. Zie: https://www.ad.nl/binnenland/vrouw-80-eist-dat-zoon-uit-huis-wordt-gezet-zodatzij-daar-kan-sterven~aad4affb/

Casus Een dakloze zoon was een aantal jaar geleden uit liefde tijdelijk in huis genomen door zijn moeder. De situatie wordt echter na een paar jaar onhoudbaar. Bovendien wordt moeder ziek en zij wil dat de zoon vertrekt. Hoewel er nooit een huurovereenkomst of anderszins is overeengekomen weigert de zoon dit. Is er in dit geval sprake van huur, bruikleen of logeren? Het zou in elk geval verstandig zijn geweest om dit tijdig vast te leggen in een (schriftelijke) overeenkomst. Nu moest de rechter er aan te pas komen. In deze zaak leeft moeder nog, maar u kunt zich voorstellen dat zeker in de situatie van een overlijden dit tot nog grotere onduidelijkheden en dus problemen kan leiden. Hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om rechtsposities/afspraken in ieder geval tijdig helder te hebben en een nalatenschap goed voor te bereiden. Dit is precies waar de RegisterExecuteur om de hoek komt kijken en u kan adviseren en ondersteunen. Wilt u meer weten, bel of mail dan Ronald Klaver op 06-51462801 of info@bestendignalaten.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Linkedin